Medlemssidor

Högbyns byaförening

för folk som trivs

Bastuakademin

Under vinterhalvåret är bastun i Högbyn i dvala, men till våren kommer det att eldas igen.

Förslag på aktiviteter 

Om du vill få med föreningen på en aktivitet är det bara att kontakta styrelsen! 


Medlem i föreningen


I byaföreningen kan man vara fullvärdig medlem eller stödmedlem. Som fullvärdiga medlemmar välkomnas personer som är bosatt eller äger fastighet i Högbyn

och som har intresse för byn och dess angelägenheter och som förbinder sig att verka för byaföreningens syften. Övriga personer välkomnas som stödmedlemmar.


Medlemsavgift


Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019 är

100 kr per hushåll. Den ska vara föreningen tillhanda på bankgironr 774-3826. Till de som inte betalat kommer styrelsen att maila ut påminnelse. 

Bli medlem


Du kan ansöka om medlemsskap genom att fylla i vårt medlemsformulär eller genom att skicka ett mail till styrelsen@hogbyn.com.

Vi är rädda om dina personuppgifter

Den information som du lämnar i din medlemsansökan registreras i vårt medlemsregister. Informationen kommer endast att användas i föreningens verksamhet i enlighet med vad som stadgas i Personuppgiftslagen (PuL).

Vi lagrar således inte uppgifterna längre än vad som är nödvändigt, vi lämnar inte ut några uppgifter till andra företag eller organisationer utan ditt direkta samtycke och vi använder dem inte heller till andra ändamål än till det som anges i samband med registreringen.

Genom att maila styrelsen@hogbyn.com kan du få ut de personuppgifter föreningen har registrerat om dig.